Loading Laddar...
 

Introduktionsutbildning

(Handledarutbildning)

För att bli godkänd som handledare för privat övningskörning med personbil ska du genomgå en introduktionsutbildning på tre lektionstimmar. Eleven som ska övningsköra ska genomgå samma utbildning.

Kursens mål

Efter introduktionsutbildningen skall blivande handledare och elev ha fått information om och känna till:

  • Körkortsutbildningens mål, innehåll och regler för övningskörning
  • Planering och strukturering av övningskörning
  • För trafiksäkerheten och miljön viktiga faktorer.

Vilka krav ställs på handledare?

Handledaren måste vara minst 24 år och ha haft körkort för körkortsklass B under minst fem av de tio senaste åren.

Intyg

Efter utbildningen rapporterar vi till Transportstyrelsen att kurs är genomförd. Observera att giltig legitimation skall uppvisas vid kurstillfället.

Ansökan

Ansökan om godkännande som handledare görs på www.transportstyrelsen.se

Att tänka på

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen.

Man får övningsköra från det man fyllt 16 år och har körkortstillstånd.